ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักวิจัย : ชัญญา อภิปาลกุล , ประยุทธ ชูสอน
คำค้น : สถาบัน , มหาวิทยาลัย , มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , การบริหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/30742
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัญญา อภิปาลกุล , ประยุทธ ชูสอน . (). การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัญญา อภิปาลกุล , ประยุทธ ชูสอน . . "การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัญญา อภิปาลกุล , ประยุทธ ชูสอน . "การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ชัญญา อภิปาลกุล , ประยุทธ ชูสอน . การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .