ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
นักวิจัย : จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , มินตรา สาระรักษ์
คำค้น : ส่งเสริมจริยธรรม , สาธารณสุขชุมชน , วิชาจริยธรรมวิชาชีพ , การสอน , นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/30412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , มินตรา สาระรักษ์ . (). การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , มินตรา สาระรักษ์ . . "การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , มินตรา สาระรักษ์ . "การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , มินตรา สาระรักษ์ . การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .