ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : วัฒนา มัคคสมัน , อัมพิกา สุริยินทร์ , ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว
คำค้น : อบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/30266
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัฒนา มัคคสมัน , อัมพิกา สุริยินทร์ , ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว . (). โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาส่วนภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนา มัคคสมัน , อัมพิกา สุริยินทร์ , ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว . . "โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาส่วนภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนา มัคคสมัน , อัมพิกา สุริยินทร์ , ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว . "โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาส่วนภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วัฒนา มัคคสมัน , อัมพิกา สุริยินทร์ , ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว . โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .