ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : โสภณ ปภาพจน์ , อวยชัย อินทร์นาค , สุพจน์ เพชรกรรพุม , สมศักดิ์ ชื่นประเสริฐสุข , ประพันธ์ ศิวิไล , ดำเนิน วงค์วุฒิ , ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ
คำค้น : กรุงเทพมหานคร , คอมพิวเตอร์ , ทัศนคติ , บัตรประจำตัว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/29833
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภณ ปภาพจน์ , อวยชัย อินทร์นาค , สุพจน์ เพชรกรรพุม , สมศักดิ์ ชื่นประเสริฐสุข , ประพันธ์ ศิวิไล , ดำเนิน วงค์วุฒิ , ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ . (). ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
โสภณ ปภาพจน์ , อวยชัย อินทร์นาค , สุพจน์ เพชรกรรพุม , สมศักดิ์ ชื่นประเสริฐสุข , ประพันธ์ ศิวิไล , ดำเนิน วงค์วุฒิ , ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ . . "ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
โสภณ ปภาพจน์ , อวยชัย อินทร์นาค , สุพจน์ เพชรกรรพุม , สมศักดิ์ ชื่นประเสริฐสุข , ประพันธ์ ศิวิไล , ดำเนิน วงค์วุฒิ , ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ . "ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
โสภณ ปภาพจน์ , อวยชัย อินทร์นาค , สุพจน์ เพชรกรรพุม , สมศักดิ์ ชื่นประเสริฐสุข , ประพันธ์ ศิวิไล , ดำเนิน วงค์วุฒิ , ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ . ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .