ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างและพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างและพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิจัย : ผาสุก พงษ์ไพจิตร
คำค้น : 2540 , Asian crisis , Crown Property Bureau. , multinationals in Thailand , rent seeking , Thai multinationals , การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ , บรรษัทข้ามชาติไทย , วิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย , สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4580014 , http://research.trf.or.th/node/4610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เศรษฐกิจวิกฤตปี 2540 เป็นจุดสิ้นสุดยุคของทุนนิยมไทยซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นเคยมีบทบาทนำอย่างชัดเจน วิกฤตได้ทำลายกลุ่มธุรกิจสำคัญไปประมาณหนึ่งในสี่ ทุนข้ามชาติได้เข้ามีบทบาทนำในอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญและกิจการอื่นๆ ขณะที่ทุนไทยเองจำกัดบทบาทอยู่ในภาคบริการ และกิจกรรมซึ่งได้รับการปกป้องจากอำนาจรัฐเป็นหลัก ผลงานวิจัยซึ่งสำเร็จเป็นหนังสือ 2 เล่ม (ภาคภาษาไทย) ให้ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงนี้ เล่มที่ 1 ประกอบด้วยบทนำ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร) แตกแล้วโตธุรกิจครอบครัวไทยในยุคโลกา ภิวัตน์ (เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์ ยาบุชิตะ) เจ้าพ่อน้ำเมา : ผูกขาดที่ไม่ผูกขาด (นวลน้อย ตรีรัตน์) อวสานเศรษฐียานยนต์ไทย (สักกรินทร์ นิยมศิลป์) ตบเท้าทุนไทยไปนอก (ภวิดา ปานะนนท์ และ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทย (ธานี ชัยวัฒน์) เล่มที่ 2 ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ (พอพันธ์ อุยยานนท์) มังกรฤาหมดเขี้ยวเล็บ: ธนาคารพานิชย์ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และรัตพงษ์ สอนสุภาพ ) สองนคราค้าปลีกไทย (วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร) ก่อสร้างการเมือง การเมืองก่อสร้าง (นพนันท์ วรรณเทพสกุล) เจ้าพ่อท้องถิ่น การเมือง โลกาภิวัตน์ ( ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และโอฬาร ถิ่นบางเตียว) เนื้อหาสำคัญคือ ให้ภาพชะตากรรมของกลุ่มธุรกิจสำคัญของไทย บทบาทของธุรกิจครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ใครเป็นเจ้าของหุ้นไทย เหตุใดบางบริษัทจึงอยู่รอด ขณะที่หลายๆรายอยู่ไม่ได้ การปรับเปลี่ยนเจ้าของในอุตสาหกรรมรถยนต์ และการค้าปลีก ซึ่งบรรษัทข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสูงขึ้น การปรับเปลี่ยนในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจใหญ่ของไทยสองกลุ่ม ที่แก้ปัญหาผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจและประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นได้แก่ กิจการของเจริญ สิริวัฒนภักดี และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อกลุ่มธุรกิจในเขตภูธรสองจังหวัด และความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นในฐานะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ธุรกิจ การออกไปลงทุนต่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติของไทยเอง และการเปลี่ยนแปลงในสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มทุนกับอำนาจทางการเมือง The 1997 crisis marked the end of an era when the Thai economy was powered by local entrepreneurship. The engine of growth is now an export economy dominated by multinationals, while domestic capital is confined to service and rentier activities. This book – the product of a TRF Senior Research Scholar project involving a dozen researchers – provides a panorama of this change. It examines the transformation of key industries and business groups, the impact on business in the provinces, the exploits of Thai multinationals overseas, the changing interplay between business capital and political power, and the policy implications of this major change. Chapter 1 (Natenapha Wailerdsak) examines what happened to Thailand’s largely family-based firms in the crisis, why some survived, while others did not. Chapters 2-4 (Sakkarin Niyomsilpa, Veerayooth Kanchoochat, Ukrist Pathmanand and Chris Baker) trace the fate of some key sectors. Liberalization of investment in the eye of the crisis opened up most manufacturing for full foreign ownership. The automotive industry became one of the largest in the Thai economy, and a world-class exporter, but only a handful of domestic firms remained as serious participants. Big European retail chains and mobile phone companies now dominate these sectors in Thailand. Local business groups invested heavily in politics to defend against both local and transnational competition, but finally did not succeed. Chapters 5-6 (Nualnoi Treerat, Porphant Ouyyanont) examine two business groups which survived the crisis and prospered: Charoen Sirivadhanabhakdi’s liquor empire and the Crown Property Bureau. Despite many differences in their history, the reasons for their success over the crisis have a key similarity: both had exceptionally deep pockets for reasons which were more about politics than business. Both were able to recover and restructure faster than their rivals, and hence reap the opportunities of the aftermath. Chapters 7-8 (Chaiyon Praditsil and Olarn Thinbangtieo, Viengrat Nethipo) look at business and politics in two upcountry regions. For both, the crisis impact was less severe than at the national level, yet local competition for business opportunities intensified, and local political influence became a more important part of business strategy. Chapter 9 (Pavida Pananond) looks at the readiness of Thai firms to venture overseas and compete in the global environment. Chapter 10 (Thanee Chaiwat and Pasuk Phongpaichit) analyzes the relations of business and politics within a framework of rent-seeking. The conclusion sums the key findings of these studies and attempts a partial answer to the question of what future there is for Thailand’s domestic enterprise. The Thai version of this book, Kan tosu khong thun thai (Thai capital’s struggle) is divided into two volumes. Volume 1: Adjustment and Dynamism; Volume 2: Politics, Culture, and Survival. Other outputs of this project include, Natenapha Wailerdsak, Klum thun-thurakit khropkhrua thai kon lae lang wikrit 2540 (Thai family businesses before and after the 1997 crisis), Bangkok: BrandAge Books, 2006; and a forthcoming book-length English version of the study on the Crown Property Bureau; as well as several articles published in local and international journals.

บรรณานุกรม :
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . (2551). โครงสร้างและพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . 2551. "โครงสร้างและพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . "โครงสร้างและพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . โครงสร้างและพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.