ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาด้านการลดภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาด้านการลดภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นักวิจัย : ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
คำค้น : คลิปยึดขาของอเหล็กปลอก , แผ่นดินไหว
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4080003 , http://research.trf.or.th/node/4586
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ครงการนี้เน้นการวิจัยพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การประยุกต์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง อาคารให้มีความต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสมกับเมืองไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป วิจัยด้านแผ่นดินไหว ได้ศึกษาการคาดคะเนอัตราเร่งสูงสุดของผิวดินและการแบ่งเขตแผ่น ดินไหวในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาผลของการขยายคลื่นแผ่นดินไหวโดยชั้นดินอ่อน กรุงเทพมหานครข้อมูลแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้และผลการศึกษาการขยายคลื่นของชั้นดินอ่อนนี้ เป็นประโยชน์ไม่แต่เฉพาะแก่ประเทศไทยเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการด้านแผ่นดิน ไหวในต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากข้อมูลการสั่นไหวจากแผ่นดินไหวระยะไกลมีน้อยมากใน ปัจจุบัน ในด้านพฤติกรรมของโครงสร้างนั้นได้มุ่งศึกษาพฤติกรรมขององค์อาคารสำคัญ ๆ เช่น เสา ผนังแรงเฉือน (shear wall) ภายใต้แรงกระทำแบบวัฏจักร (cyclic loading) ซึ่งเกิดขึ้นเวลาเกิดแผ่น ดินไหวหรือแรงพลศาสตร์ และพัฒนาวิธีการรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของชิ้นส่วน และอาคารโดยรวมให้ต้านภัยแผ่นดินไหวระดับกลางได้โดยประหยัดและปลอดภัย สิ่งประดิษฐ์ซึ่งได้พัฒนาขึ้นแล้ว คือ คลิปยึดขาของอเหล็กปลอก (hook-clip) เพื่อปรับปรุง ความเหนียว (ductility) ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิปดังกล่าวช่วยชะลอการง้างออกของขาของอ เหล็กปลอก 90o ทำให้คงการบีบรัดจากเหล็กปลอกไว้ได้มากแม้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมจะกะเทาะ ออกแล้ว ผลก็คือแกนเสาคอนกรีตและเหล็กยืนในเสายังคงกำลังส่วนใหญ่ไว้ได้ และเสาสามารถทน การโยกตัวไปมาจากแรงด้านข้างได้มากขึ้น พบว่าค่าตัวประกอบความเหนียวเชิงการเปลี่ยน ตำแหน่ง (displacement ductility factor) เพิ่มขึ้น 80% และความสามารถในการดูดซับพลังงาน (energy dissipation) เพิ่มขึ้นราว 5 เท่าเมื่อเทียบกับเสาที่ไม่มีคลิปยึดขาเหล็กปลอกดังกล่าว ผล งานสิ่งประดิษฐ์นี้ (Hook-clip) ได้รับการเผยแพร่โดย Earthquake Hazard Center ของ Victoria University of Wellington, New Zealand ในจดหมายข่าวของศูนย์ฯ เมื่อกรกฎาคม 2543 และ กระทรวงสาธารณสุขโดยกองแบบแผนได้เห็นประโยชน์ของการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว เพื่อ เพิ่มความเหนียวให้แก่อาคารของกระทรวงฯ ที่จะก่อสร้างใน 10 จังหวัด ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 49 บังคับให้มีการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว โดยได้ขออนุญาตจาก สกว. เพื่อกำหนดไว้ในแบบ มาตรฐานของกระทรวง ผลงาน ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ดูรายละเอียดใน list of publication

บรรณานุกรม :
ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ . (2544). การวิจัยและพัฒนาด้านการลดภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ . 2544. "การวิจัยและพัฒนาด้านการลดภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ . "การวิจัยและพัฒนาด้านการลดภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ . การวิจัยและพัฒนาด้านการลดภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.