ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้ของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้ของมนุษย์
นักวิจัย : วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
คำค้น : cholera toxin , Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) , hydrolysable tannin , secretory diarrhea , stevioside
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RMU5180029 , http://research.trf.or.th/node/4509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของสารไอไฮโดรไอโสสตีไวออลซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของสตีวิโอไซด์ที่สกัดจากใบหญ้าหวานและสาร Penta-m-digalloyl glucose (PDG) ซึ่งเป็นสารแทนนินจากผลสมอดีงู (Chinese gallnut) ในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน โดยศึกษาผลของสารดังกล่าวต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในเซลล์ลำไส้ซึ่งถือเป็นแรงดึงดูดสำคัญทำให้เกิดการคัดหลั่งของน้ำตามมาเข้าสู่โพรงลำไส้ในโรคท้องร่วง จากการศึกษาก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยพบว่าไดไฮโดรไอโสสตีไวออลออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของคลอไรด์ในเซลล์ลำไส้มนุษย์โดยการยับยั้งการทำงานของโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์อิออนที่เรียกว่า Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) ด้วย IC50 ~ 10 ไมโครโมลาร์ และสามารถลดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในหนูถีบจักรที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรคได้มากกว่าร้อยละ 90 และเพื่อศึกษาเพิ่มเติมถึงความจำเพาะในการออกฤทธิ์ของไดไอโดรไอโสสตีไวออล ผู้วิจัยจึงทดสอบผลของสารนี้ต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งโพรแทสเซียมและพบว่ามันมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของโปรตีนขนส่งโพแทสเซียมได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเสริมฤทธิ์ของไดไอโดรไอโสสตีไวออลในการยับยั้งการหลั่งของคลอไรด์เพิ่มมากขึ้น PDG เป็นสารแทนนินที่สกัดได้จากเปลือกของผลสมอดีงู สารนี้มีฤทธิ์ที่น่าสนใจหลายอย่างเช่น ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาฤทธิ์ของสารนี้ในการยับยั้งการทำงานของ CFTR ซึ่งเป็นโปรตีนเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนายารักษาโรคท้องร่วง การศึกษาในเซลล์ต่อมไทรอยด์ของหนูฟิชเฟอร์ที่ถูกทำให้มีการแสดงออกอย่างถาวรของ CFTR ของมนุษย์พบว่า PDG สามารถยับยั้งการทำงานของ CFTR ซึ่งถูกกระตุ้นด้วย forskolin ในระดับต่างๆ ตามความเข็มข้นที่ใช้โดยมีค่า IC50 ~ 10 ไมโครโมลาร์ พบว่าการยับยั้งนี้ไม่มีผลต่อระดับของ cAMP ภายในเซลล์และไม่มีผลต่ออัตราการอยู่รอดของเซลล์ ต่อมาการศึกษาในเซลล์ลำไส้มนุษย์ก็พบว่า PDG สามารถยับยั้งการคัดหลั่งของคลอไรด์ผ่าน CFTR ซึ่งกระตุ้นโดยทั้ง cAMP และสารพิษที่สร้างโดยเชื้ออหิวาห์ (cholera toxin) ได้เช่นกันโดยมีค่า IC50 ~ 10-20 ไมโครโมลาร์ นอกจากนี้ยังพบว่า PDG ไม่มีผลต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งคลอไรด์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง (CaCC) ที่สามารถกระตุ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของระดับแคลเซียมภายในเซลล์ เมื่อทดสอบในหนูถีบจักรพบว่า PDG สามารถลดอาการท้องร่วงในหนูที่ได้รับสารพิษ cholera toxin ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับไดไฮโดรไอโสสตีไวออล ดังนั้น ทั้ง ไดไฮโดรไอโสสตีไวออลและ PDG จึงเป็นสารจากธรรมชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคท้องร่วงโดยชนิดที่เกิดจากการคัดหลั่งของน้ำมากผิดปกติ (secretory diarrhea) ได้ This study is aimed to evaluate potential applications of a stevioside derivative dihydroisosteviol, and , pento-m-digalloyl glucose (PDG), as an antidiarrheal therapy. Our previous studies demonstrated that dihydroisosteviol inhibits human intestinal chloride secretion by blocking cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), a cAMP-activated chloride channel with IC50 values of 10. In mouse cholera closed-loop models, dihydroisosteviol reduced intestinal fluid secretion by more than 90 %. In this study, target specificity of dihydroisosteviol was investigated and it was found that dihydroisosteviol inhibits cAMP-activated chloride channels. PDG is a plant-derived polyphonol which has been known for its antimutagenic and antioxidative effects. This study investigated effects of PDG on CFTR, a validated pharmacological target for secretory diarrhea. In Fisher rat thyroid cells stably expressing human CFTR (FRT-CFTR cells), forskolin-induced apical chloride current was reversibly inhibited by PDG in a dose-dependent manner with an IC50 of 10 µM. Similarly, PDG inhibited apical Cl- current induced by both CPT- cAMP, a cell-permeable cAMP, and apigenin, a direct CFTR activator with IC50 values of 11, and 22 µM, respectively. Furthermore, PDG was found to have no effect on intracellular cAMP content and do not produce changes in cell viability in FRT-CFTR cells. Short- circuit current analysis in human intestinal cells (T84) showed that PDG effectively inhibited active Cl- secretion induced by both CPT-cAMP and cholera toxin. In a mouse closed-loop model of cholera, a single intraluminal injection of PDG (0.6 mg/kg) reduced cholera toxin-induced intestinal fluid secretion by 71.3 % without disrupting intestinal fluid absorption. Therefore, dihydroisosteviol and PDG represent new candidates of CFTR inhibitors with therapeutic potential as a new pharmacological treatment for secretory diarrhea.

บรรณานุกรม :
วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ . (2554). การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้ของมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ . 2554. "การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้ของมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ . "การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้ของมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ . การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้ของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.