ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นักวิจัย : เสงี่ยม วิเชียร , อาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์
คำค้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ , ฝึกทักษะการคิดคำนวณ , เรื่องการบวก , การลบ , เวทคณิต
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/28411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เสงี่ยม วิเชียร , อาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์ . (2544). ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เสงี่ยม วิเชียร , อาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์ . 2544. "ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เสงี่ยม วิเชียร , อาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์ . "ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
เสงี่ยม วิเชียร , อาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์ . ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2544.