ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
นักวิจัย : ประยูร ศรีประสาธน์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
คำค้น : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/28257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประยูร ศรีประสาธน์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . (2543). ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประยูร ศรีประสาธน์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . 2543. "ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประยูร ศรีประสาธน์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . "ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
ประยูร ศรีประสาธน์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2543.