ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า
นักวิจัย : สุทัศน์ ฟู่เจริญ
คำค้น : ค้างคาว , ประเมิน , พิษสุนัขบ้า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5190018 , http://research.trf.or.th/node/4378
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินผลกระทบของชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการทั้งส่วนที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการและเพื่อประเมินผลกระทบเบื้องต้นของโครงการในเชิงการป้องกัน การรักษา ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งในแง่ของนโยบายและการนำไปปฏิบัติ พบว่าผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า เป็นผลงานวิจัยที่ดีมาก มีศักยภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุขของประเทศ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและเทคนิคการตรวจสอบอณูชีววิทยาที่ได้พัฒนาขึ้น ทำให้การตรวจวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำขึ้น มีประโยชน์ในการติดตามการกระจายไวรัสพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่าง ๆ ข้อมูลการพบเชื้อไวรัสนิปาห์ในค้างคาวไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่พบใหม่ในประเทศไทย เป็นการกระตุ้นเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการป้องกันการเผยแพร่โรคจากค้างคาวมาสู่คนและสัตว์อื่น ๆ ส่วนการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติในช่วงระยะแรก ๆ นั้นอาจจะยังไม่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้มากนักจะต้องอาศัยระยะเวลา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการศึกษาโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัสในค้างคาวไทยซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ หากได้มีการศึกษาต่อยอดคาดว่าน่าจะมีประโยชน์มากขึ้น

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ ฟู่เจริญ . (2553). การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุทัศน์ ฟู่เจริญ . 2553. "การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุทัศน์ ฟู่เจริญ . "การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
สุทัศน์ ฟู่เจริญ . การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.