ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
นักวิจัย : สมประสงค์ วิทยเกียรติ
คำค้น : โรงเรียนมัธยมศึกษา , ประมวลผลงาน , การติดตามผลผลิต , วิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27734
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมประสงค์ วิทยเกียรติ . (2539). ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ . 2539. "ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ . "ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ . ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.