ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการศึกษา
นักวิจัย : ประยูร ศรีประสาธน์
คำค้น : รายงานวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27733
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประยูร ศรีประสาธน์ . (2535). การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประยูร ศรีประสาธน์ . 2535. "การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประยูร ศรีประสาธน์ . "การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
ประยูร ศรีประสาธน์ . การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.