ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ , วิริยา บุญชัย
คำค้น : เปรียบเทียบความรู้ , สุขภาพอนามัย , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , ทัศนคติ , นักเรียน , การปฏิบัติตน , กรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ , วิริยา บุญชัย . (2532). การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ , วิริยา บุญชัย . 2532. "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ , วิริยา บุญชัย . "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ , วิริยา บุญชัย . การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.