ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอนให้แก่นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอนให้แก่นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ
นักวิจัย : ศุภชัย แสงปัญญา
คำค้น : นิเทศรายบุคคล , สัมมนานิเทศ , นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาภาษาไทยระหว่าง , การนิเทศการฝึกสอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27532
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภชัย แสงปัญญา . (2534). การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอนให้แก่นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภชัย แสงปัญญา . 2534. "การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอนให้แก่นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภชัย แสงปัญญา . "การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอนให้แก่นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
ศุภชัย แสงปัญญา . การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอนให้แก่นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.