ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์
นักวิจัย : บัณฑิต ณ ลำพูน , ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล
คำค้น : ฟิสิกส์ , คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27229
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัณฑิต ณ ลำพูน , ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล . (2526). การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
บัณฑิต ณ ลำพูน , ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล . 2526. "การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
บัณฑิต ณ ลำพูน , ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล . "การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2526. Print.
บัณฑิต ณ ลำพูน , ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล . การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2526.