ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
นักวิจัย : สมศักดิ์ วิราพร , บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศิริรัตน์ นีละคุปต์ , กิติยา พรสัจจา
คำค้น : ครูระดับมัธยมศึกษา , สมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ วิราพร , บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศิริรัตน์ นีละคุปต์ , กิติยา พรสัจจา . (2529). การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมศักดิ์ วิราพร , บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศิริรัตน์ นีละคุปต์ , กิติยา พรสัจจา . 2529. "การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมศักดิ์ วิราพร , บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศิริรัตน์ นีละคุปต์ , กิติยา พรสัจจา . "การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2529. Print.
สมศักดิ์ วิราพร , บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศิริรัตน์ นีละคุปต์ , กิติยา พรสัจจา . การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2529.