ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครู ที่พึงประสงค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครู ที่พึงประสงค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
นักวิจัย : ศิริรัตน์ นีละคุปต์
คำค้น : สมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครู , ครูระดับมัธยมศึกษา , ที่พึงประสงค์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริรัตน์ นีละคุปต์ . (). การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครู ที่พึงประสงค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริรัตน์ นีละคุปต์ . . "การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครู ที่พึงประสงค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริรัตน์ นีละคุปต์ . "การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครู ที่พึงประสงค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ศิริรัตน์ นีละคุปต์ . การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครู ที่พึงประสงค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .