ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : สุพัฒน์ สุกมลสันต์
คำค้น : แก้ปัญหา , ผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบ , ซ่อมเสริม , การเรียนการสอนแบบ , ซึ่งจัด , สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27075
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . (2528). การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . 2528. "การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . "การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2528. Print.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2528.