ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : สายสนม หลักทอง , อริศรา เจริญปัญญาเนตร , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , จิระ ปรังเขียว , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน
คำค้น : เสี่ยงภัยดินถล่ม , อำเภอลับแล , อำเภอเมือง , สารสนเทศภูมิศาสตร์ , อำเภอท่าปลา , จังหวัดอุตรดิตถ์ , วางแผนจัดการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มจากปัญหาทางกายภาพ

บรรณานุกรม :
สายสนม หลักทอง , อริศรา เจริญปัญญาเนตร , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , จิระ ปรังเขียว , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน . (). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายสนม หลักทอง , อริศรา เจริญปัญญาเนตร , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , จิระ ปรังเขียว , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน . . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายสนม หลักทอง , อริศรา เจริญปัญญาเนตร , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , จิระ ปรังเขียว , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สายสนม หลักทอง , อริศรา เจริญปัญญาเนตร , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , จิระ ปรังเขียว , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .