ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ
นักวิจัย : นเรศ อินต๊ะวงค์
คำค้น : Compression Moulding , Garlic Peeler Machine , Natural rubber , Rubber Roller , การอัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ , ยางธรรมชาติ , ลูกกลิ้งยาง , เครื่องแกะกระเทียม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5050078 , http://research.trf.or.th/node/4249
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และจัดสร้างลูกกลิ้งแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบจากยาง ธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก โดยการอัดขึ้นรูปสารประกอบยางธรรมชาติหุ้มบนเพลาเหล็กให้ เสมือนเป็นชิ้นส่วนเดียวกันในแม่พิมพ์อัด เพื่อให้ได้ลูกกลิ้งมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ลดการช้ำและแตก เสียหายของกลีบกระเทียม นอกจากนี้ลูกกลิ้งดังกล่าวยังได้ออกแบบให้มีหลายพื้นผิวลูกกลิ้ง(ลาย ลูกกลิ้ง) เพื่อหาว่าพื้นผิวแบบใดที่เหมาะสมและให้ประสิทธิภาพการแกะกระเทียมที่ดีที่สุด ลูกกลิ้ง ดังกล่าวนี้ได้ออกแบบให้มีพื้นผิวลูกกลิ้ง(ลายลูกกลิ้ง)ที่แตกต่างกัน 3 ประเภทซึ่งได้แก่ ลายลูกกลิ้งแบบ ผิวนูนโค้ง(A) แบบฟันเลื่อย (B) แบบสี่เหลี่ยม (C) และ เพื่อเปรียบเทียบกับลูกกลิ้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (D) โดยมีแนวทางการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการแกะกระเทียมของลูกกลิ้งประเภทต่าง ๆ คือ เปอร์เซ็นต์การแตกของกลีบกระเทียม เวลาที่ใช้ในการแกะกระเทียมปริมาณเท่า ๆ กันของลูกกลิ้งแต่ ละชนิด และพื้นผิวของลูกกลิ้งที่เหมาะสมในการแกะกระเทียม ผลการวิจัยพบว่าสารประกอบยาง ธรรมชาติสามารถขึ้นรูปบนแกนเพลาเหล็กเป็นชิ้นงานลูกกลิ้งแกะกระเทียมได้อย่างสมบูรณ์ และ สามารถใช้งานในเครื่องเกาะกระเทียมได้จริง ลูกกลิ้งยางที่ได้จัดสร้างขึ้นทั้ง 3 ชนิดสามารถแก้ปัญหา การแตกลอกของกระเทียมระหว่างการแกะด้วยเครื่องได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการแตกลอกเสียหายประมาณ 2-3% เท่านั้น ในขณะที่ลูกกลิ้งแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีการแตกลอกของกระเทียมถึงประมาณ 13.3% การสร้างลายบนลูกกลิ้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการแกะกระเทียมได้ถึง 25% เมื่อเทียบ กับลูกกลิ้งที่ไม่มีลวดลายประเภท D ลูกกลิ้งที่มีพื้นผิวชนิด A และ C ใช้เวลาในการแกะกระเทียมที่ เวลาต่ำสุดโดยเฉี่ลยที่ 8.43 วินาทีต่อกระเทียม 1 กิโลกรัม ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) ได้ประมาณ 62% เมื่อเทียบกับลูกกลิ้งแบบเดิม ในท้ายที่สุดคณะวิจัยได้สรุปว่าลูกกลิ้งชนิดแบบพื้นผิว สี่เหลี่ยม (C) เป็นลูกกลิ้งที่เหมาะสมต่อการใช้งานแกะกระเทียมด้วยเครื่องมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผลการทดสอบการใช้งานจริงไม่พบความเสียหายของลูกกลิ้ง ประกอบกับข้อมูลด้านประสิทธิภาพการ แกะกระเทียม และในด้านเวลาที่ใช้ในการแกะกระเทียมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะที่ลูกกลิ้งประเภท A และB มีความเสียหายบริเวณผิวลูกกลิ้งเกิดขึ้นคือ มีการหลุดร่อนของลายลูกกลิ้งอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการใช้งาน และลูกกลิ้งประเภท D ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด This research aims to design and construct garlic-peeling roller by using natural rubber as main raw material. Rubber compound is covered and compressed on an iron axle as if they are the same part in a mold. This makes the roller more flexible and reduces the breaking rate of garlic petal. Moreover, the roller is also designed to have various patterns on its surface to find the most suitable and most effective one for peeling garlic. The roller is designed to have 3 patterns: convex pattern (A), sawtooth pattern (B), and rectangular pattern (C) in order to compare with the existing one (D). Factors used to determine effectiveness in garlic-peeling of various types of rollers includes breaking percentage of garlic petal, duration in peeling the same amount of garlic, and suitable surface of roller in peeling garlic. Results of the research reveal that natural rubber can be used to press on garlic-peeling iron roller and can be used for garlic peeling. The 3 types of constructed roller can solve problems of broken garlic petal during use with a percentage of 2-3 percent while the existing roller had a breaking rate of 13.3%. The pattern used on roller can increase effectiveness of garlic peeling by 25% compared to the existing roller (D). The roller with A and C patterns used the lowest average peeling duration at 8.43 seconds per 1 kilogram of garlic. This results in 62% increase in productivity, compared to the existing roller. Finally, the researchers concluded that the roller with a rectangular pattern (C) is the most suitable for peeling garlic because this type of pattern had no damage during use, plus the good rate of effectiveness and duration used in peeling garlic. On the other hand, the type A and B roller were found to have damage on the surface due to continuous fray during use. The D-type roller was found to be the most unsuitable roller.

บรรณานุกรม :
นเรศ อินต๊ะวงค์ . (2552). การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นเรศ อินต๊ะวงค์ . 2552. "การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นเรศ อินต๊ะวงค์ . "การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
นเรศ อินต๊ะวงค์ . การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.