ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร
นักวิจัย : เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์
คำค้น : UserInterface , ประเมินความหนาแน่น , การจราจร , กล้องเครือข่าย
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนา User Interface ในการแสดงผลที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย พัฒนา User Interface กับระบบ Mapping เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

บรรณานุกรม :
เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ . (2550). User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ . 2550. "User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ . "User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ . User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.