ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฉนวนหุ้มข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีจากยางพารา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฉนวนหุ้มข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีจากยางพารา
นักวิจัย : นิติพงศ์ ปานกลาง
คำค้น : ฉนวนหุ้มข้อ , พีจี , ยางพารา , สายไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5050068 , http://research.trf.or.th/node/4241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการต่อแยกสายไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ไปยังมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านพักอาศัย ซึ่งในปัจจุบัน บริเวณจุดต่อดังกล่าวมักไม่มีการหุ้มฉนวนแต่อย่างใดหรือจะมีก็เพียงแต่การใช้เทปพันสายไฟพันทับไว้เท่านั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นการออกแบบและพัฒนาฉนวนสำหรับข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจี 2 สลักขนาด 25 – 95 ตร.มม อันเป็นข้อรัดสายไฟฟ้าที่นิยมใช้มากที่สุดในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ฉนวนที่ออกแบบมีลักษณะเป็นฉนวนสองชิ้นที่สามารถประกบยึดติดเข้าหากันด้วยสกรูสแตนเลสผ่านรูเจาะที่ทะลุถึงกันระหว่างฉนวนทั้งสองชิ้น ข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีจะถูกห่อหุ้มอยู่ภายใน และสายไฟฟ้าจะต่อยื่นออกมาภายนอกโดยผ่านช่องรองรับสายไฟฟ้าลักษณะเป็นครึ่งวงกลมประกบเข้าหากันและมีเส้นรัศมีที่แตกต่างกันสามระดับที่สามารถตัดเฉือนให้มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของสายไฟฟ้า วัสดุที่นำมาใช้ทำฉนวนเป็นยางพาราผสมยางอีพีดีเอ็มในอัตราส่วนยางพารา 60% และยางอีพีดีเอ็ม 40% เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้กับฉนวน จากการทดสอบคุณสมบัติยางคงรูปที่นำมาทำฉนวน พบว่า ยางคงรูปดังกล่าวมีค่าความแข็ง(Shore A) ก่อนและหลังบ่มเร่งเท่ากับ 62.2 ± 0.3 ชอร์เอและ 65.9 ± 0.3 ชอร์เอ ตามลำดับ ก่อนบ่มเร่งสามารถรับแรงดึงได้เท่ากับ10.09 ± 0.58 MPa และหลังจากบ่มเร่งสามารถรับแรงดึงได้เท่ากับ 7.77 ± 1.20 MPa ยางคงรูปมีความต้านทานเชิงปริมาตรสูงสุดเท่ากับ 1.97x 109 Ω -cm ความต้านทานเชิงผิวเท่ากับ 0.56 x 1010 Ω /square และมีความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่กำลังเท่ากับ 2 kV/mm โดยทั้งนี้ ฉนวนสำหรับข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้การต่อสายไฟมีความปลอดภัย ป้องกันการลัดวงจรอันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้น ป้องกันการชำรุดเสียหายกับข้อรัดสายไฟฟ้าอันเนื่องจากความชื้นและละอองน้ำ รวมถึงช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงาน กฟภ. ในการซ่อมบำรุงมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
นิติพงศ์ ปานกลาง . (2553). การพัฒนาฉนวนหุ้มข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีจากยางพารา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิติพงศ์ ปานกลาง . 2553. "การพัฒนาฉนวนหุ้มข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีจากยางพารา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิติพงศ์ ปานกลาง . "การพัฒนาฉนวนหุ้มข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีจากยางพารา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
นิติพงศ์ ปานกลาง . การพัฒนาฉนวนหุ้มข้อรัดสายไฟฟ้าแบบพีจีจากยางพารา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.