ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายฟื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายฟื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล
นักวิจัย : บงการ หอมนาน
คำค้น : ปัญญาประดิษฐ์ , สัญญาณดิจิทัล , ตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายฟื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย , ดิจิทัล , ขั้นตอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สร้างหน่วยตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่ชาญฉลาดฝ่าน WLAN หรือโครงข่ายสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยขั้นตอนวิธีดิจิทัล

บรรณานุกรม :
บงการ หอมนาน . (). ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายฟื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บงการ หอมนาน . . "ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายฟื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บงการ หอมนาน . "ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายฟื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
บงการ หอมนาน . ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายฟื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .