ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สมบัติ อยู่เมือง
คำค้น : เศรษฐกิจ , อย่างยั่งยืน , ข้อมูลเชิง , จังหวัดน่าน , บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ , สังคม , สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จัดทำแนวทางในการวางแผนการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้าว้าได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ของจังหวัดน่านได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม :
สมบัติ อยู่เมือง . (2550). การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ อยู่เมือง . 2550. "การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ อยู่เมือง . "การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สมบัติ อยู่เมือง . การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.