ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , จิระ ปรังเขียว , กฤษณะ ไพโรจน์กุล , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน , นฤมล ตันสุวรรณดี , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง
คำค้น : เสี่ยงภัยดินถล่ม , อำเภอฝาง , สารสนเทศภูมิศาสตร์ , วางแผนจัดการ , จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม จากปัจจัยทางกายภาพ โดยกำหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์จากพื้นที่หมู่บ้าน และพื้นที่ที่เคยประสบภัยดินโคลนถล่มเป็นหลัก ร่วมกับการวิเคราะห์จากพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่ที่เคยประสบภัยดินโคลนถล่มเป็นหลัก ร่วมกับการฯ

บรรณานุกรม :
สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , จิระ ปรังเขียว , กฤษณะ ไพโรจน์กุล , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน , นฤมล ตันสุวรรณดี , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง . (2551). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , จิระ ปรังเขียว , กฤษณะ ไพโรจน์กุล , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน , นฤมล ตันสุวรรณดี , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง . 2551. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , จิระ ปรังเขียว , กฤษณะ ไพโรจน์กุล , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน , นฤมล ตันสุวรรณดี , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , จิระ ปรังเขียว , กฤษณะ ไพโรจน์กุล , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , ชยกฤต ม้าลำพอง , เดชา เรืองอ่อน , นฤมล ตันสุวรรณดี , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.