ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการเงิน การธนาคาร การไหลเวียนของเงินและเครื่องมือทางการเงินในการทำการค้ากับประเทศรัสเซีย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการเงิน การธนาคาร การไหลเวียนของเงินและเครื่องมือทางการเงินในการทำการค้ากับประเทศรัสเซีย
นักวิจัย : พัชราวลัย ชัยปาณี
คำค้น : การค้าการลงทุน , การธนาคาร , การเงิน , ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซีย , รัสเซีย , สินค้าเกษตร , เครื่องมือชำระทางการเงิน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5020061 , http://research.trf.or.th/node/4166
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมนโยบายการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในเรื่องสภาพเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายทางการเงินของสหพันธรัฐรัสเซียทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิวัฒนาการของระบบการเงินการธนาคารและสถาบันการเงินในรัสเซียรูปแบบการทำธุรกิจ โครงสร้างการส่งสินค้าออกและนำเข้าระหว่างทั้งสองประเทศ โดยมุ่งเน้นสินค้าส่งออกทางการเกษตรสามประเภทคือ ข้าว สัปปะรด กระป๋อง และกุ้งแช่แข็ง นอกจากนี้ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเครื่องมือในการชำระเงินในการทำการค้าระหว่างประเทศ เส้นทางการเดินทางของสินค้าไทยสู่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสและความเสี่ยงในการทำการค้ากับประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย จากการศึกษาวิจัยพบว่าประเทศสหพันธรัฐรัสเซียเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพมากของไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อความต้องการบริโภคสินค้าไทย สำหรับปัญหาด้านการชำระเงินที่ผู้นำเข้ารัสเซียนิยมใช้วิธีการชำระเงินบางส่วนล่วงหน้าที่ผู้ส่งออกไทยไม่คุ้นเคยมากกว่าการใช้ Letter of Credit พบว่าไม่ใช่อุปสรรคสำคัญในการทำการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ แต่สิ่งสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั้งสองประเทศ การทำความเข้าใจกับตลาดและวิธีการในการทำการค้าของสหพันธรัฐรัสเซีย การสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย การเปิดโอกาสในการทำการค้าให้กับตนเองของผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนทำการค้าในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนปัจจัยสนับสนุนอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งสอง คือการที่สหพันธรัฐรัสเซียเองต้องมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของตนให้มีความทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้เส้นทางการเดินของสินค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเพิ่มโอกาสการกระจายสินค้าไทย อีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาการขนส่งและต้นทุนในการทำการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

บรรณานุกรม :
พัชราวลัย ชัยปาณี . (2553). ระบบการเงิน การธนาคาร การไหลเวียนของเงินและเครื่องมือทางการเงินในการทำการค้ากับประเทศรัสเซีย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัชราวลัย ชัยปาณี . 2553. "ระบบการเงิน การธนาคาร การไหลเวียนของเงินและเครื่องมือทางการเงินในการทำการค้ากับประเทศรัสเซีย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัชราวลัย ชัยปาณี . "ระบบการเงิน การธนาคาร การไหลเวียนของเงินและเครื่องมือทางการเงินในการทำการค้ากับประเทศรัสเซีย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
พัชราวลัย ชัยปาณี . ระบบการเงิน การธนาคาร การไหลเวียนของเงินและเครื่องมือทางการเงินในการทำการค้ากับประเทศรัสเซีย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.