ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิจัย : ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คำค้น : สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26345
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประมวลองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมุมมองทางด้านนิเทศศาสตร์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางงานวิจัยที่ควรจะทำต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยได้วิเคราะห์งานวิจัยสาขานิเทศศาสตร์ตั้งแต่ปี 2532-2546

บรรณานุกรม :
ดวงกมล ชาติประเสริฐ . (2547). สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดวงกมล ชาติประเสริฐ . 2547. "สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดวงกมล ชาติประเสริฐ . "สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ดวงกมล ชาติประเสริฐ . สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.