ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : เพริศพิชญ์ คณาธารณา , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระทิพย์ พืชมงคล , รัตนา ทองย้อย
คำค้น : สารสนเทศภูมิศาสตร์ , สารประกอบไนโทรเจน , ลุ่มน้ำบางนรา , ปริมาณสารอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26198
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เพริศพิชญ์ คณาธารณา , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระทิพย์ พืชมงคล , รัตนา ทองย้อย . (2544). ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพริศพิชญ์ คณาธารณา , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระทิพย์ พืชมงคล , รัตนา ทองย้อย . 2544. "ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพริศพิชญ์ คณาธารณา , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระทิพย์ พืชมงคล , รัตนา ทองย้อย . "ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
เพริศพิชญ์ คณาธารณา , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระทิพย์ พืชมงคล , รัตนา ทองย้อย . ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.