ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
นักวิจัย : พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , สุรพล ราชภัณฑารักษ์ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , คุณาวุฒิ บุญกว้าง
คำค้น : การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , สุรพล ราชภัณฑารักษ์ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , คุณาวุฒิ บุญกว้าง . (2540). การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , สุรพล ราชภัณฑารักษ์ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , คุณาวุฒิ บุญกว้าง . 2540. "การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , สุรพล ราชภัณฑารักษ์ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , คุณาวุฒิ บุญกว้าง . "การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , สุรพล ราชภัณฑารักษ์ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , คุณาวุฒิ บุญกว้าง . การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.