ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี , พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร
คำค้น : โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี , พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร . (2540). โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี , พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร . 2540. "โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี , พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร . "โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี , พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร . โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2540.