ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท
นักวิจัย : ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
คำค้น : ไมโครคอมพิวเตอร์ , รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท , การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26080
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . (2539). การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . 2539. "การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . "การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.