ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้ห้องสมุด

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้ห้องสมุด
นักวิจัย : ส่งศรี ดีศรีแก้ว , นายิกา เดิดขุนทด , สงวน พงศ์กิจวิทูร
คำค้น : ห้องสมุด , คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26076
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ส่งศรี ดีศรีแก้ว , นายิกา เดิดขุนทด , สงวน พงศ์กิจวิทูร . (2540). การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้ห้องสมุด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ส่งศรี ดีศรีแก้ว , นายิกา เดิดขุนทด , สงวน พงศ์กิจวิทูร . 2540. "การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้ห้องสมุด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ส่งศรี ดีศรีแก้ว , นายิกา เดิดขุนทด , สงวน พงศ์กิจวิทูร . "การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้ห้องสมุด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ส่งศรี ดีศรีแก้ว , นายิกา เดิดขุนทด , สงวน พงศ์กิจวิทูร . การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้ห้องสมุด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2540.