ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา
นักวิจัย : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , สามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา , การจินตทัศน์ข้อมูลแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล . (2540). ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล . 2540. "ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล . "ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล . ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2540.