ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
คำค้น : เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด , จังหวัดเชียงใหม่ , ขยะมูลฝอย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25889
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ใช้เป็นแนวทางวางแผนบริหารการจัดการขยะของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ให้มีความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง

บรรณานุกรม :
มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . (2552). ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . 2552. "ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . "ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.