ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ประหยัด ปานดี , มนัส สุวรรณ , อัจฉรา วัฒนภิญโญ
คำค้น : อำเภอสารภี , สิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ , จังหวัดเชียงใหม่ , ตำบลชมภู , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25780
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ชุมชนบริเวณบ้านแม่สะลาบ ในหมู่ที่ 7 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
ประหยัด ปานดี , มนัส สุวรรณ , อัจฉรา วัฒนภิญโญ . (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประหยัด ปานดี , มนัส สุวรรณ , อัจฉรา วัฒนภิญโญ . 2551. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประหยัด ปานดี , มนัส สุวรรณ , อัจฉรา วัฒนภิญโญ . "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ประหยัด ปานดี , มนัส สุวรรณ , อัจฉรา วัฒนภิญโญ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.