ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
นักวิจัย : นฤมล บรรจงจิตร์
คำค้น : ชุมชน , เสริมสร้างความเข้มแข็ง , แก้ปัญหาความยากจน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25774
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์โดยเลือกทำการศึกษา 2 ชุมชน คือชุมชนบ้านตะแบง กิ่งอำเภอแดนดงและชุมชนบ้านปากช่องเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ

บรรณานุกรม :
นฤมล บรรจงจิตร์ . (). กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล บรรจงจิตร์ . . "กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล บรรจงจิตร์ . "กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
นฤมล บรรจงจิตร์ . กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .