ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ
นักวิจัย : ประโยชน์ เจริญสุข , ปรีชา เรืองวิชาธร , อุ่นเรือน เล็กน้อย
คำค้น : หน้าที่ , สิทธิ , ประเทศ , กับบทบาทการมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุอุปสรรคทำให้สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญ

บรรณานุกรม :
ประโยชน์ เจริญสุข , ปรีชา เรืองวิชาธร , อุ่นเรือน เล็กน้อย . (). สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประโยชน์ เจริญสุข , ปรีชา เรืองวิชาธร , อุ่นเรือน เล็กน้อย . . "สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประโยชน์ เจริญสุข , ปรีชา เรืองวิชาธร , อุ่นเรือน เล็กน้อย . "สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ประโยชน์ เจริญสุข , ปรีชา เรืองวิชาธร , อุ่นเรือน เล็กน้อย . สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .