ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : สรวงสุดา เจริญวงศ์ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
คำค้น : เสี่ยงภัย , พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจ , จังหวัดนราธิวาส , ความเครียด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25588
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนราธิวาสต่อไป

บรรณานุกรม :
สรวงสุดา เจริญวงศ์ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ . (2549). ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนราธิวาส.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรวงสุดา เจริญวงศ์ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ . 2549. "ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนราธิวาส".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรวงสุดา เจริญวงศ์ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ . "ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนราธิวาส."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
สรวงสุดา เจริญวงศ์ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ . ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.