ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
นักวิจัย : เสาวภา อังสุภานิช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สุนันทา สุวรรโณดม
คำค้น : สิ่งแวดล้อม , ประเทศไทย , ผสมผสาน , ชายฝั่งทะเล , สวนป่าชายเลนแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25485
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวภา อังสุภานิช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สุนันทา สุวรรโณดม . (2546). โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวภา อังสุภานิช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สุนันทา สุวรรโณดม . 2546. "โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวภา อังสุภานิช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สุนันทา สุวรรโณดม . "โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
เสาวภา อังสุภานิช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สุนันทา สุวรรโณดม . โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.