ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , ลินจง โปธิบาล , วิภาดา คุณาวิกติกุล
คำค้น : เส้นทางการเข้า , สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ , จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25460
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงมุมมองของผู้สูงอายุต่อสถานสงเคราะห์รวมทั้งเหตุปัจจัยต่างๆในการนำผู้สูงอายุเข้าอยู่ในบ้านสงเคราะห์

บรรณานุกรม :
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , ลินจง โปธิบาล , วิภาดา คุณาวิกติกุล . (2548). เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , ลินจง โปธิบาล , วิภาดา คุณาวิกติกุล . 2548. "เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , ลินจง โปธิบาล , วิภาดา คุณาวิกติกุล . "เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , ลินจง โปธิบาล , วิภาดา คุณาวิกติกุล . เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2548.