ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด
นักวิจัย : สายสมร งามล้วน , ปรารถนา มงคลธวัช
คำค้น : จังหวัดตราด , การเล่นรำสวด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยการเล่นรำสวดใน ต.หนองโสน อ.เมืองตราด ต.บางปิด อ.แหลมงอบ ต.ท่าโสม และต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง ต.เกาะช้าง กิ่ง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

บรรณานุกรม :
สายสมร งามล้วน , ปรารถนา มงคลธวัช . (2547). การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายสมร งามล้วน , ปรารถนา มงคลธวัช . 2547. "การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายสมร งามล้วน , ปรารถนา มงคลธวัช . "การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
สายสมร งามล้วน , ปรารถนา มงคลธวัช . การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.