ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
นักวิจัย : อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , พิกุล ซ่อนพุ่ม , รสิกา อังกูร , สายพิณ สันทัด
คำค้น : เครือข่ายการท่องเที่ยว , วิจัย , มีส่วนร่วม , ชุมชน , จังหวัดภาคกลาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25309
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมุ่งให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค

บรรณานุกรม :
อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , พิกุล ซ่อนพุ่ม , รสิกา อังกูร , สายพิณ สันทัด . (2551). การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , พิกุล ซ่อนพุ่ม , รสิกา อังกูร , สายพิณ สันทัด . 2551. "การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , พิกุล ซ่อนพุ่ม , รสิกา อังกูร , สายพิณ สันทัด . "การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , พิกุล ซ่อนพุ่ม , รสิกา อังกูร , สายพิณ สันทัด . การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.