ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
นักวิจัย : สุภาพรรณ โคตรจรัส , พรรณระพี สุทธิวรรณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ไพเราะ แก้วเนย , คัดนางค์ มณีศรี , ธีระพร อุวรรณโณ
คำค้น : พฤติกรรม , ประเทศ , ปัจจุบันที่เอื้อต่อ , ทางสังคมประกิต , ครอบครัว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25235
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุภาพรรณ โคตรจรัส , พรรณระพี สุทธิวรรณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ไพเราะ แก้วเนย , คัดนางค์ มณีศรี , ธีระพร อุวรรณโณ . (2544). การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพรรณ โคตรจรัส , พรรณระพี สุทธิวรรณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ไพเราะ แก้วเนย , คัดนางค์ มณีศรี , ธีระพร อุวรรณโณ . 2544. "การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพรรณ โคตรจรัส , พรรณระพี สุทธิวรรณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ไพเราะ แก้วเนย , คัดนางค์ มณีศรี , ธีระพร อุวรรณโณ . "การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
สุภาพรรณ โคตรจรัส , พรรณระพี สุทธิวรรณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ไพเราะ แก้วเนย , คัดนางค์ มณีศรี , ธีระพร อุวรรณโณ . การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.