ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์
นักวิจัย : เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ , ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล
คำค้น : ไม่พึงประสงค์ , การตั้งครรภ์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25143
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ , ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล . (2541). การศึกษาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ , ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล . 2541. "การศึกษาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ , ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล . "การศึกษาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ , ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล . การศึกษาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2541.