ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน
นักวิจัย : โยธิน สุริยพงศ์ , ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ , ศักดินาภรณ์ นันที , อรทัย จิตไธสง
คำค้น : อย่างยั่งยืน , แผนปฏิบัติ , สิ่งแวดล้อม , ทรัพยากรธรรมชาติ , ลุ่มน้ำเลยตอนบน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สภาพทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำเลยตอนบน เพื่อให้เห็นภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในลุ่มน้ำและสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมในทัศนะของประชาชน หรือข้อมูลที่ทางราชการมีอยู่ในเบื้องต้น

บรรณานุกรม :
โยธิน สุริยพงศ์ , ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ , ศักดินาภรณ์ นันที , อรทัย จิตไธสง . (2549). การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โยธิน สุริยพงศ์ , ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ , ศักดินาภรณ์ นันที , อรทัย จิตไธสง . 2549. "การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โยธิน สุริยพงศ์ , ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ , ศักดินาภรณ์ นันที , อรทัย จิตไธสง . "การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
โยธิน สุริยพงศ์ , ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ , ศักดินาภรณ์ นันที , อรทัย จิตไธสง . การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.