ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
นักวิจัย : ดุสิต เวชกิจ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ธโสธร ตู้ทองคำ , ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
คำค้น : ภาคเหนือ , การมีส่วนร่วม , ชุมชน , ทรัพยากรป่าชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐานของบุคคล ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคมของชุมชนและองค์กรชาวบ้านที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ

บรรณานุกรม :
ดุสิต เวชกิจ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ธโสธร ตู้ทองคำ , ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ . (2548). การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดุสิต เวชกิจ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ธโสธร ตู้ทองคำ , ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ . 2548. "การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดุสิต เวชกิจ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ธโสธร ตู้ทองคำ , ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ . "การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ดุสิต เวชกิจ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ธโสธร ตู้ทองคำ , ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ . การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.