ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุณีย์ กวิศราศัย , เยาวภา ประคองศิลป์ , เรณู คุปตัษเฐียร , กนกอร สมปราชญ์ , ฉันทนา กล่อมจิต
คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , บริหารงาน , ทัศนคติ , ความรู้ความเข้าใจ , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24971
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมาจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต 3 จังหวัดคือ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา

บรรณานุกรม :
สุณีย์ กวิศราศัย , เยาวภา ประคองศิลป์ , เรณู คุปตัษเฐียร , กนกอร สมปราชญ์ , ฉันทนา กล่อมจิต . (2545). ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุณีย์ กวิศราศัย , เยาวภา ประคองศิลป์ , เรณู คุปตัษเฐียร , กนกอร สมปราชญ์ , ฉันทนา กล่อมจิต . 2545. "ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุณีย์ กวิศราศัย , เยาวภา ประคองศิลป์ , เรณู คุปตัษเฐียร , กนกอร สมปราชญ์ , ฉันทนา กล่อมจิต . "ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
สุณีย์ กวิศราศัย , เยาวภา ประคองศิลป์ , เรณู คุปตัษเฐียร , กนกอร สมปราชญ์ , ฉันทนา กล่อมจิต . ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.