ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันเชิงพาณิชย์: เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประชากรของนกแสกที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันเชิงพาณิชย์: เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประชากรของนกแสกที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน
นักวิจัย : สาระ บำรุงศรี
คำค้น : barn owl , nest selection , oil palm plantation , reproductive biology , southern Thailand , Tyto alba , ควบคุมหนู , นกแสก , หนูในสวนปาล์ม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4820019 , http://research.trf.or.th/node/3872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิตผลปาล์มสด หนูเป็น ศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดต่อผลผลิตปาล์มสด การแก้ไขปัญหาโดยการใช้สารเคมีกำจัดหนูอย่างต่อเนื่องไม่สามารถลดความเสียหายต่อผลผลิต และยังมีต้นทุนสูงทั้งจากราคาสารเคมีและการดำเนินการ ทั้งได้ทำลายสัตว์ศัตรูธรรมชาติของหนูซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สารเคมีที่ตกค้างโดยปนเปื้อนในดิน น้ำ ซึ่งเมื่อเข้าสู่สายไยอาหารก็จะมีผลต่อมนุษย์ ดังนั้นการใช้นกแสกในการควบคุมประชากรหนูในสวนปาล์มน้ำมันจึงเป็นวิธีการที่ให้ผลดีในระยะยาวและเป็นไปอย่างยั่งยืน แต่ประชากรนกแสกในธรรมชาติถูกทำลายจนเหลือน้อยมาก จึงจำเป็นต้องหาเทคนิคการเพิ่มจำนวนนกแสกให้ได้จำนวนมากและรวดเร็ว การสร้างรังให้นกแสกเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มประชากรนกแสกที่ปล่อย แต่ยังขาดความรู้ว่ารังแบบใดที่นกเลือกใช้มากที่สุด นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้ปริมาณนกแสกเพิ่มจนถึงจุดสมดุลกับขนาดพื้นที่ซึ่งเป็นเวลาที่นกแสกทำการควบคุมหนูอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนจัดการเพื่อการใช้นกแสกควบคุมหนูศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาที่สวนปาล์มแสงสวรรค์ และสวนปาล์มของบริษัทชุมพรอุตสาหกรรม พบว่ามีนกแสกเข้าใช้รังในรอบแรกจำนวน 103 รังจากรังนกทั้งหมด 158 รัง ออกไข่เฉลี่ย 5.79 ± 1.92 ฟองต่อรัง มีลูกที่ฟักเป็นตัว 189 ตัว จำนวนลูกที่ฟักเป็นตัวสำเร็จต่อรัง2.82 ± 1.83 ตัว นำลูกนกที่มีอายุประมาณ 6-7 สัปดาห์มาย้ายเลี้ยงในกรงอนุบาล ซึ่งเป็นกรงตาข่ายตั้งอยู่ในสวนปาล์ม รัศมี 4 เมตร สูง 3 เมตร และให้อาหารคือหนูตายที่ดักมาจากในสวนปาล์มน้ำมันในอัตรา1-2 ตัวต่อนก หนึ่งตัว พบว่าลูกนกสามารถบินได้แข็งแรงเมื่อมีอายุ 10-12 สัปดาห์ และเหมาะที่จะนำไปปล่อยในที่ใหม่ ศึกษาการเลือกใช้รังโดยการวางรังสี่แบบคือรังไม้ รังไม้อัด รังจากแผ่นกระเบื้อง และรังถังน้ำมันแทนรังเดิมที่นกใช้ประจำจำนวน 15 จุด โดยแต่ละรังห่างกันประมาณ 6 เมตร พบว่านกแสกเข้าใช้รังที่ทำการทดสอบทุกจุด รังที่นกเลือกใช้มากที่สุดคือรังที่ทำจากไม้อัด (11 รัง) รังกระเบื้อง ( 2 รัง) รังไม้และรังถังน้ำมัน อย่างละ 1 รัง จากโปรแกรม Vortex 9.98 ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์การอยู่รอดของประชากร เมื่อใช้ข้อมูลจากการศึกษานี้และข้อมูลที่สมมติขึ้น เพื่อทำนายจำนวนประชากรทั้งหมดของนกแสกที่เวลาตั้งแต่ 0-9 ปีหลังปล่อย โดยให้มีความผันแปรของประชากรตั้งต้นตั้งแต่ 4,6,8,10,12,14,16,18,20 ตัวพบว่าประชากรในปีที่ 9 มีค่าระหว่าง 20 – 168 ตัว และนำค่าที่ได้มาสร้างสมการคำนวณประชากรในแต่ละปีที่ประชากรตั้งต้นต่างๆกัน โปรแกรมนี้ยังสามาถทำนายประชากรหากว่ามีการปล่อยนกเพิ่มในแต่ละปีอีกด้วย อย่างไรก็ตามความถูกต้องขึ้นกับข้อมูลที่ใส่ เช่นจากการพิจารณาข้อมูลที่ทำนายกับข้อมูลจริงจากทั้งสวนปาล์มแสงสวรรค์และชุมพรอุตสาหกรรม พบว่าการตายของลูกนกที่บินได้น่าจะอยู่ราวๆ 20% โปรแกรม Vortexและข้อมูลจาการศึกษานี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้ในการจัดการประชากรของนกแสกในสวนปาล์มน้ำมันในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
สาระ บำรุงศรี . (2553). การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันเชิงพาณิชย์: เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประชากรของนกแสกที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สาระ บำรุงศรี . 2553. "การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันเชิงพาณิชย์: เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประชากรของนกแสกที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สาระ บำรุงศรี . "การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันเชิงพาณิชย์: เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประชากรของนกแสกที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
สาระ บำรุงศรี . การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันเชิงพาณิชย์: เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประชากรของนกแสกที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.