ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุธิศา ล่ามช้าง , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , กรรณิการ์ กันธะรักษา , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , ศิริรัตน์ ปานอุทัย
คำค้น : อจอมทอง , พื้นบ้าน , พฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบ , จังหวัดเชียงใหม่ , ชาวบ้านห้วยสะแพท , ความเชื่อแผนโบราณ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธิศา ล่ามช้าง , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , กรรณิการ์ กันธะรักษา , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , ศิริรัตน์ ปานอุทัย . (2536). ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธิศา ล่ามช้าง , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , กรรณิการ์ กันธะรักษา , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , ศิริรัตน์ ปานอุทัย . 2536. "ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธิศา ล่ามช้าง , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , กรรณิการ์ กันธะรักษา , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , ศิริรัตน์ ปานอุทัย . "ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
สุธิศา ล่ามช้าง , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , กรรณิการ์ กันธะรักษา , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , ศิริรัตน์ ปานอุทัย . ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.