ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง
นักวิจัย : พรจิต สมบัติพานิช , ชวนะ ภวกานันท์ , อุบลวรรณา ภวกานันท์
คำค้น : ภาคกลาง , หนึ่งตำบล , หนึ่งผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24682
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" จึงกำหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัย ที่จะศึกษาในกลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือ

บรรณานุกรม :
พรจิต สมบัติพานิช , ชวนะ ภวกานันท์ , อุบลวรรณา ภวกานันท์ . (2546). การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรจิต สมบัติพานิช , ชวนะ ภวกานันท์ , อุบลวรรณา ภวกานันท์ . 2546. "การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรจิต สมบัติพานิช , ชวนะ ภวกานันท์ , อุบลวรรณา ภวกานันท์ . "การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
พรจิต สมบัติพานิช , ชวนะ ภวกานันท์ , อุบลวรรณา ภวกานันท์ . การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.